Runtime BP Slovak, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

V spolupráci s BOZP technikom kontrola pracovísk, identifikácia nebezpečenstiev, návrh opatrení, rizikové analýzy
Koordinácia vyšetrovania pracovných úrazov, zodpovednosť za zber údajov, analýzu, vedenie záznamov
Tvorba interných predpisov
Vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na pracovisku
Podielanie sa na navrhovaní opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov a opatrení čo sa týka problematiky - BOZP, PO a enviromentu
Lekárske prehliadky - plán a organizácia
Agenda osobných ochranných pracovných pomôcok
Odpadové hospodárstvo
Riešenie agendy požiarnej ochrany v zmysle príslušných právnych predpisov
Riešenie agendy týkajúcej sa environmentálnych záležitostí

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 20


Plat: 7 € za hodinu


Počet videní: 57
Inzerent:Runtime BP Slovak, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-09-18 (10 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.