Okresný súd

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Stručný opis najnáročnejších činností štátnozamestnaneckého miesta: samostatné ucelené odborné
činnosti vo vymedzenom úseku súdnictva (učtáreň).

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: odborné činnosti v ekonomickom informačnom systéme Ministerstva spravodlivosti SR (spracovanie finančného účtovníctva vrátane pohybov na účtoch, kontrolovanie správnosti pokladničných dokladov a účtovanie pokladničných operácií), vo vymedzenom úseku súdnictva (učtáreň), činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu v znení všeobecne platných predpisov a podľa rozvrhu práce.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 865,50 € za mesiac


Počet videní: 17
Ponúkaná mzda: 865 EUR
Inzerent:Okresný súd [ ]
Zverejnené dňa:2023-09-18 (10 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Komárno
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.