Roen Est, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

V spolupráci s BOZP technikom kontrola pracovísk, identifikácia nebezpečenstiev, návrh opatrení, rizikové analýzy
Koordinácia vyšetrovania pracovných úrazov, zodpovednosť za zber údajov, analýzu, vedenie záznamov
Tvorba interných predpisov
Vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na pracovisku
Navrhovanie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov
Navrhovanie opatrení čo sa týka problematiky - BOZP, PO a enviromentu
Lekárske prehliadky - plán a organizácia
Agenda osobných ochranných pracovných pomôcok
Odpadové hospodárstvo
Riešenie agendy požiarnej ochrany v zmysle príslušných právnych predpisov
Riešenie agendy týkajúcej sa environmentálnych záležitostí

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: dohoda o vykonaní práce


Plat: 7 € za hodinu


Počet videní: 90
Inzerent:Roen Est, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-09-18 (10 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.