Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Hlavný koordinátor - metodik/-čka pre NP TSP I.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Ružinov
  Nevädzova 5
  82101

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1400 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 11. 2018

Dátum pridania ponuky:

19. 9. 2018

Dátum poslednej aktualizácie:

19. 9. 2018

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:10

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Štátna správa
Sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Hlavný koordinátor - metodik / Hlavná koordinátorka - metodička bude zamestnancom IA MPSVR SR. Náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:
- príprava metodiky výkonu terénnej sociálnej práce a jej koordinácie - nastavovanie procesov v oblasti výkonu terénnej sociálnej práce na Slovensku,
- riadenie regionálnych koordinátorov (RK) a kontrola ich práce,
- metodické vedenie a usmerňovanie RK, terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP),
- spracovanie prípadových štúdií,
- kontrola a posudzovanie výkonu terénnej sociálnej práce z odborného hľadiska,
- odborné spracovanie výstupov regionálnych koordinátorov, terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov,
- spolupráca na príprave obsahov pre webstránku projektu,
- spolupráca na príprave obsahov vzdelávania odborných pracovníkov projektu,
- spolupráca na realizácii vzdelávania a zabezpečení supervízie pracovníkov projektu,
- súčinnosť pri výbere a zazmluvňovaní žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
- súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov zapojených subjektov,
- schvaľovanie procesu a výsledkov výberových konaní u spolupracujúcich subjektov,
- odborná spolupráca s vecne príslušnými odbormi MPSVR SR,
- ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na centrálnej úrovni,
- ďalšie činnosti na základe usmernenia odborného garanta, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

6 alebo viac rokov

Zručnosti, schopnosti

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Termín nástupu:
01.11.2018/dohodou

Druh pracovného pomeru:
- trvalý pracovný pomer na dobu určitú do konca júna 2019

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa (štúdium sociálnej práce výhodou)

Požadovaná prax:
- minimálne 10 rokov v sociálnej oblasti

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky,
- skúsenosti s vedením a koordinovaním ľudí, resp. s poskytovaním supervízie sú výhodou.

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. motivačný list,
2. profesijný životopis vo formáte Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. kópia diplomu dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa),
4. minimálne dve referencie.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami žiadateľ pošle do 22.10.2018

e-mailom na adresu:

miroslava.-=KONTAKT=-.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
s označením "Výberové konanie pre NP_TSP_I_05_HKM"

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane, v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: -=KONTAKT=-súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz - typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

30854687

Internetová adresa:

http://www.ia.gov.sk/

Telefón:

02/20431100

Charakteristika:

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti. IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Adresa:
 • Špitálska 6
 • 81455 Bratislava-Staré Mesto
 • Slovensko

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR [ ]
Zverejnené dňa:2018-09-19 (31 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.