Trnavská arcidiecézna charita

Odborný garant nízkoprahovej soc. služby pre deti a rodinu

Trnavská arcidiecézna charita

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Trnavský kraj
  okres Piešťany
  Piešťany
  A. Hlinku 41
  92101

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Katarína Pažítková
  Manažér rozvoja sociálnych služieb
  katarina.-=KONTAKT=-

  tel.: -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

830 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

1. 10. 2018

Dátum poslednej aktualizácie:

2. 10. 2018

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborný garant vykonáva činnosti:
• v spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb;
• odborne riadi poskytovanie služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov NSSDR;
• odborne koordinuje celú činnosť NSSDR, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;
• zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj NSSDR;
• monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity NSSDR z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov;
• pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;
• vykonáva sociálnu diagnostiku klienta;
• poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
• konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;
• spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta;
• spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb;
• zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a NSSDR a spolupracuje s médiami;
• zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou NSSDR, za vedenie evidencie klientov;
• pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov NSSDR;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • samostatnosť
 • vedenie ľudí
 • tímová práca
Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu PÍSOMNÚ žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Osobnostné predpoklady

 • empatia

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Trnavská arcidiecézna charita

Právna forma:

Cirkevná organizácia

IČO:

35602619

Internetová adresa:

www.charitatt.sk

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

charitatívna organizácia - poskytovateľ sociálnych služieb

Adresa:
 • Hlavná 43
 • 91701 Trnava
 • Slovensko

Počet videní: 8
Ponúkaná mzda: 830 EUR
Inzerent:Trnavská arcidiecézna charita [ ]
Zverejnené dňa:2018-10-02 (49 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Piešťany
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.