Detský domov

Psychológ NP DEI NS III. č. 46/2018

Detský domov

Počet voľných pracovných miest:

2

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  okres Banská Bystrica
  Banská Bystrica
  Kollárova 29
  97401

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

810 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

29. 11. 2018

Dátum poslednej aktualizácie:

29. 11. 2018

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:36

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; • motivačný list; • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise; • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len "centrum") na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí - ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov,
- individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov - multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov,
- sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny - obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,
- realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí,
- poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,
- odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre
dieťa a jeho rodinu - poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných
problémov,
- sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie,
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a
jeho rodiny,
- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.),
- účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 8:00 do 16:00
 • Práca na zmeny:pružný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tímová práca
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tvorivosť (kreativita)
 • samostatnosť
Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Schopnosť vytvoriť stratégiu psychologických činností v zariadení sociálno-právnej ochrany detí, schopnosť analyzovať potreby psychologickej starostlivosti, schopnosť metodicky usmerňovať jednotlivca, skupinu, tím v oblasti psychologickej starostlivosti o dieťa. Ďalšia požiadavka: morálna bezúhonnosť.

Osobnostné predpoklady

 • analytické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • empatia
 • komunikatívnosť
 • sebaovládanie
 • asertivita

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Detský domov

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

00624454

Internetová adresa:

jana.-=KONTAKT=-

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Detský domov

Adresa:
 • Kollárova 29
 • 97401 Banská Bystrica
 • Slovensko

Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 810 EUR
Inzerent:Detský domov
Zverejnené dňa:2018-11-29 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.