Okresný súd

Radca - asistent - Okresný súd - Komárno

Okresný súd

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  okres Komárno
  Komárno
  Pohraničná 6
  94501

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

648,50 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

14. 1. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

14. 1. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:23

Pracovná oblasť:

Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
12. 2. 2019
Informácie pre záujemcu:
Druh štátnej služby : dočasná štátna služba podľa § 36 ods. 4 písm. a) bod 6. zákona o štátnej službe. Zoznam požadovaných listín a dokladov : 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením aj telefonického a mailového kontaktu, 2. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 3. profesijný štruktúrovaný životopis, 4. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 5. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, 6. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, 7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise, 8. udelenie súhlasu uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania, 9. čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 10. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka Spôsob výberového konania : Výberové konanie pozostáva z : a) písomnej časti, ktorá pozostáva : overenie administratívno-technických schopností uchádzača a overenie ovládania štátneho jazyka b) ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Lehota na podanie písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi o zaradenie do výberového konania je najneskôr do 30.01.2019. Celé oznámenie o vyhlásení výberového konania, je zverejnené na stránke MS SR, na uvedenom linku : https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Detail-vyberoveho-konania.aspx?Ic=10562

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Stručný opis najnáročnejších činností štátnozamestnaneckého miesta:
• vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a podľa rozvrhu práce
• samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
mladistvého

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:30 do 15:30
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov, ovládania štátneho jazyka, štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby : zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, úplné stredné vzdelanie, administratívno-technické schopnosti (znalosť práce s počítačom a strojopis), znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Okresný súd

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

00165646

Internetová adresa:

www.justice.sk

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

výkon súdnictva

Adresa:
 • Pohraničná 6
 • 94501 Komárno
 • Slovensko

Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 648 EUR
Inzerent:Okresný súd [ ]
Zverejnené dňa:2019-01-14 (7 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Komárno
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.