Obec Poniky

KONATEĽ OBECNÉHO PODNIKU LESOV SPOL. S R.O.

Obec Poniky

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Banskobystrický kraj
  okres Banská Bystrica
  Poniky
  Dolná ulica 370
  97633

Kontaktná osoba:

 • Ing. Jana Ondrejková
  starostka obce
  -=KONTAKT=-

  tel.: -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1650 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 5. 2019

Dátum pridania ponuky:

6. 3. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

6. 3. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Lesné hospodárstvo
Drevospracujúci priemysel

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Uchádzač doručí osobne alebo poštou v termíne do 29.3.2019 svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej "KONATEĽ OBECNÉHO PODNIKU LESOV SPOL. S R.O. - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Poniky, Malá Stráňa 32/12, 976 33 Poniky Pohovor s uchádzačmi sa uskutoční na základe pozvánky na pohovor. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov. Bližšie informácie na čísle -=KONTAKT=-.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Výkon funkcie konateľa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník a ostatných príslušných platných právnych predpisov

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné požiadavky, osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky::
 vysokoškolské vzdelanie II stupňa v technickom obore alebo ekonomickom odbore (drevárstvo, strojárstvo, ekonomika podniku resp. podobné)
 znalosti z riadenia výroby ( prax minimálne 3 roky)
 obchodná zdatnosť ( znalosť z riadenia obchodu , získavanie nových odberateľov, optimalizácia procesov)
 znalosť ekonomických základov a manažmentu podniku
 schopnosť vedenia kolektívu
 znalosť cudzieho jazyka výhodou
 vodičský preukaz skupina B
 analytické a logické schopnosti
 znalosť práce s MS Office
 flexibilita a kreativita
 dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
 bezúhonnosť
 vodičský preukaz sk. B
Zoznam požadovaných dokladov:
 prihláška do výberového konania, motivačný list
 profesijný štruktúrovaný životopis
 overená fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov - originál nie starší ako 3 mesiace
 písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 písomné referencie z predchádzajúcich zamestnaní

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Obec Poniky

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00313734

Internetová adresa:

www.poniky.sk

Telefón:

048/4193704

Charakteristika:

Obec Poniky - obecný úrad

Adresa:
 • Malá Stráňa 32/12
 • 97633 Poniky
 • Slovensko

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1650 EUR
Inzerent:Obec Poniky
Zverejnené dňa:2019-03-06 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.