MESTO Trnava

Riaditeľ základnej umeleckej školy v Trnave

Mesto Trnava

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Trnavský kraj
  okres Trnava
  Trnava
  Štefánikova 2
  91701

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1400 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 7. 2019

Dátum pridania ponuky:

6. 3. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

6. 3. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:60

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením "VÝBEROVÉ KONANIE - ZUŠ Štefánikova 2 - NEOTVÁRAŤ" osobne, alebo zašlite poštou na adresu: Mestský úrad v Trnave, personálny referát, Trhová 3, 917 71 Trnava Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke www.trnava.sk, vo videotexte MTT, na informačnej tabuli Mesta Trnava a na všetkých základných školách a materských školách v meste Trnava. Platové zaradenie: min. 1400 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností) Dĺžka pracovného pomeru: päťročné funkčné obdobie.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Riaditeľ základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť
 • vedenie ľudí
 • rozhodovanie
 • analyzovanie a riešenie problémov
Počítače:
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Internet - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Požiadavky v zmysle zákona:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
- vykonaná prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma)
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- zdravotná spôsobilosť
- aktívne ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov :
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) profesijný životopis
c) doklad o nadobudnutom vzdelaní
d) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
e) doklad o pedagogickej činnosti - min. 5 rokov
f) návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy
g) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
h) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle §11 ods. 4 zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením "VÝBEROVÉ KONANIE - ZUŠ Štefánikova 2 - NEOTVÁRAŤ" osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Mestský úrad v Trnave,
personálny referát,
Trhová 3, 917 71 Trnava

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Mesto Trnava

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00313114

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Štatút mesta Trnava Preambula Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, nadväzujúc na historickú tradíciu výsad slobodného kráľovského mesta priznaných v r. 1238 uhorským kráľom Belom IV., vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Štatút mesta Trnava PRVÁ HLAVA Úvodné ustanovenie Čl. 1 Štatút mesta Trnava upravuje postavenie a pôsobnosť mesta Trnava (ďalej len "mesto"), orgány mesta a ich pôsobnosť, symboly mesta a ocenenia mesta. DRUHÁ HLAVA POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ MESTA Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby,ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Adresa:
 • Hlavná 1
 • 91771 Trnava
 • Slovensko

Počet videní: 23
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2019-03-06 (17 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.