Generálna prokuratúra SR

Hlavný radca

Generálna prokuratúra SR

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Staré Mesto
  Štúrova 2
  81285

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

830 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 7. 2019

Dátum pridania ponuky:

13. 5. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

14. 5. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:36

Pracovná oblasť:

Štátna správa
Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
11. 6. 2019
Informácie pre záujemcu:
podrobnosti o výberovom konaní na www.genpro.gov.sk v časti výberové konania

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby Verejné obstarávanie spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ekonomického odboru Generálnej prokuratúry SR;
zabezpečovanie verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, zabezpečovanie výberového konania v rámci zákona o verejnom obstarávaní, prejednávanie návrhov zmlúv s dodávateľmi, spracovávanie podkladov pre metódy verejného obstarávania v softvéri VO SYSTEM.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 8:00 do 16:00
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti

Počítače:
 • Microsoft Excel - elementárna
Ďalšie požiadavky:

znalosť predpisov v danej oblasti:
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania (s uvedením telefonického kontaktu, prípadne mailovej adresy),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
11. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 29.05.2019 do 15:00 hod. na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením "výberové konanie - štátna služba".

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: -=KONTAKT=-.sk a na adresu bronislava.-=KONTAKT=-.sk, pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Generálna prokuratúra SR

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

00166481

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

prokuratúra

Adresa:
 • Štúrova 2
 • 81285 Bratislava-Staré Mesto
 • Slovensko

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 830 EUR
Inzerent:Generálna prokuratúra SR [ ]
Zverejnené dňa:2019-05-14 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.