Stredná športová škola

Komplexné zabezpečovanie účtovných agend

Stredná športová škola

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Banskobystrický kraj
  okres Banská Bystrica
  Banská Bystrica
  Trieda SNP 53
  97401

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

700 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 8. 2019

Dátum pridania ponuky:

13. 5. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

14. 5. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Výchova, vzdelávanie a šport

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

1. Zabezpečuje evidenciu došlých a odoslaných faktúr v programe iSPIN a zabezpečuje ich odovzdanie na zverejnenie.
2. Vykonáva úhradu faktúr z výdavkového účtu školského internátu.
3. Zabezpečuje nákupy v hotovosti a vedie účtovnú evidenciu pokladne, zabezpečuje nákup a inventarizáciu cenín.
4. V spolupráci so zástupkyňou pre TEČ zabezpečuje objednávanie a nákup spotrebného materiálu.
5. Vedie evidenciu, zabezpečuje zaraďovanie a vyraďovanie majetku, fyzické označenie, vykonáva dokladovú inventarizáciu majetku vedeného v programe iSPIN.
6. Vedie evidenciu, príjem a výdaj čistiacich prostriedkov, posteľného prádla a materiálu na sklade, zabezpečuje ich nákup.
7. Sleduje čerpanie rozpočtu na stredisku školského internátu a pripravuje podklady o potrebe úpravy alebo zmien rozpočtu, so zástupkyňou pre technicko-ekonomické činnosti (ZRŠ pre TEČ).
8. Pripravuje podklady pre ZRŠ pre TEČ v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.
9. Vedie evidenciu všetkých zmlúv a zabezpečuje ich odovzdanie na zverejnenie na sekretariát školy.
10. Na všetkých účtovných dokladoch v zmysle vnútornej smernice vykonáva základnú finančnú kontrolu.
11. Spracováva podklady na výpočet miezd za nepedagogických zamestnancov školského internátu (evidencia odpracovaných hodín, nadčasová práca, dovolenky, PN a OČR, náhradné voľno).
12. V systéme štátnej pokladnice zabezpečuje bezhotovostný platobný styk, kontroluje platby a výpisy.
13. Vedie v samostatnom programe evidenciu ubytovaných žiakov, sleduje predpis platieb a zisťuje saldokonto, realizuje vrátenie platieb.
14. Zabezpečuje poskytovanie informácií o platbách za ubytovaných žiakov pre rodičov a účtovné stredisko školy a pripravuje podklady pre účtovníctvo.
15. Mesačne pripravuje za nepedagogických zamestnancov podklady na spracovanie miezd.
16. Vedie osobné karty zamestnancov
17. Počas neprítomnosti hospodárky školy, školskej jedálne a účtovníčky školy vykonáva nevyhnutné pracovné povinnosti ako je styk s bankou, úhrada faktúr a podobne.
18. Vypracováva štatistické výkazy školského internátu.
19. V súčinnosti so zástupkyňou pre TEČ zabezpečuje materiálno - technické školského internátu a koordinuje prácu technikov školy a dodávateľských firiem pri realizácii stavebných prác.
20. Na základe požiadaviek zástupkyne pre TEČ pripravuje návrhy a plány opráv a údržby na príslušný školský rok a počas letných prázdnin.
21. Rozdeľuje a kontroluje prácu upratovačiek a prideľuje im čistiace prostriedky.
22. Organizačne zabezpečuje ubytovanie žiakov a športovcov počas školských prázdnin.
23. Plní ďalšie úlohy uložené ZRŠ pre TEČ a riaditeľom školy.

Ponúkané výhody

Samostatná práca, možnosť stravovania v školskej jedálni, dovolenka počas letných prázdnin. Možnosť vzdelávania a odborného rastu.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:30 do 15:30
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomický

Dĺžka praxe

6 alebo viac rokov

Zručnosti, schopnosti

Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - vysoká
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • SAP - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Výhodou je niekoľkoročná organizačná práca, zvládnutie programov SAP, iSPIN. Ochota učiť sa pracovať v nových programoch. Výhodou je znalosť práce aj v podobných účtovných alebo mzdových programoch. Vážny záujem o prácu.
Práca si nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie, čomu zodpovedá aj platové ohodnotenie podľa vykonávanej práce (nie vzdelania). Výhodou je práca v školskom internáte, alebo podobnom zariadení.
Žiadosť o zamestnanie spolu s popisom praxe prosíme zaslať na e-mail kontaktnej osoby.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Stredná športová škola

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

00516554

Internetová adresa:

www.sgbb.eu.sk

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Športové gymnázium

Adresa:
 • Trieda SNP 54
 • 97401 Banská Bystrica
 • Slovensko

Počet videní: 10
Ponúkaná mzda: 700 EUR
Inzerent:Stredná športová škola
Zverejnené dňa:2019-05-14 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.