Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Pôrodná asistentka

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Počet voľných pracovných miest:

2

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Košický kraj
  okres Rožňava
  Rožňava
  Špitálska 1
  04801

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

928 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

4. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

3. 11. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Zdravotníctvo

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v pôrodnej asistencií v súlade s platnou legislatívou
- Vedie zdravotnú/ošetrovateľskú dokumentáciu - získava, zhromažďuje a zaznamenáva údaje formou zápisov
- Identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencií ženy a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb a vykonáva činnosti súvisiace so zdravím, chorobou alebo umieraním
- Zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia pacientky a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
- Informuje lekára o zmene stavu pacientky, mimoriadne zistenia ihneď hlási službu konajúcemu lekárovi,
- Aktívne sa zúčastňuje sesterských vizít
- Monitoruje, meria fyziologické a vitálne funkcie a interpretuje zistené numerické a klinické údaje pacientiek
- Podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy
- V prípade život ohrozujúceho stavu do príchodu lekára poskytuje prvú pomoc a privoláva odbornú lekársku pomoc
- Edukuje ženu o prevencií, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení
- Vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencií, kontroluje a analyzuje záznamy v dokumentácií na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní/ štatistiky
- Používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľskej starostlivosti
- Pripravuje ženy na diagnostické a terapeutické výkony, asistuje pri vyšetreniach a liečebných úkonoch
- Poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikuje tehotenstvo a podľa rozhodnutia ženy monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva pomocou primeraných klinických a technických skríningových vyšetrení
- Sleduje ženu s fyziologickým tehotenstvom a identifikuje varovné signály abnormít u matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť
- Sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením
- Sleduje a hodnotí zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu, vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam
- Sleduje priebeh šestonedelia a poskytuje starostlivosť šestonedielke, v prípade komplikácií zabezpečí lekársku pomoc

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
zdravotne postihnutého

Ponúkané výhody

ZDRAVIE - celoročná zdravotná starostlivosť ProCare, Vernostná karta DR. Max
ZAMESTNANECKÉ AKCIE Športový deň, Vianočný večierok
RODINA Medzinárodný deň detí, MIKULÁŠ
ŠPORT MULTIsport karty

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 6:00 do 18:00
 • Práca na zmeny:nepretržitý pracovný režim
 • Nočná práca:áno

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná pôrodná asistentka
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pôrodná asistencia

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • samostatnosť
 • manuálna zručnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Počítače:
 • Microsoft Outlook - elementárna
Ďalšie požiadavky:

Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, prosím, zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie

verzia PIN_HIRING_1.2

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na -=KONTAKT=- alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO -=KONTAKT=-, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese -=KONTAKT=-

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú
- ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
- ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
- administrácia informácií súvisiacich s výberovým konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,
- určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare, ktorej súčasťou je Prevádzkovateľ, sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov

Osobnostné predpoklady

 • empatia
 • pozornosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Právna forma:

Akciová spoločnosť

IČO:

36597341

Telefón:

Call centrum: +421 55 / 327 7777

Charakteristika:

Sieť polikliník a nemocníc, ktoré patria do skupiny Penta Hospitals International, nájdete takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby zlepšili zdravotníctvo v strednej a vo východnej Európe. Sme integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie. Pro Care, a.s. je sieť, ktorú tvorí 12 polikliník. Je vybavená odborníkmi, najmodernejším technickým vybavením a príjemným estetickým prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste. Svet zdravia, a.s. je sieťou silných a stabilných regionálnych nemocníc. V súčasnosti spravujeme 17 všeobecných nemocníc v rámci Slovenska, sme tak najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Toto unikátne postavenie nás motivuje k neustálemu zlepšovaniu našich služieb, ale i k zvyšovaniu štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti v celoslovenskom meradle. Meníme tvár našich nemocníc, dizajnujeme nové procesy. Našim pacientom ponúkame dostupnú a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť, otvorenú komunikáciu, dôveru a oporu v momentoch, keď ju najviac potrebujú. Rozvíjame dopravnú zdravotnú službu, ako kľúčovú výhodu siete.

Adresa:
 • Špitálska 1
 • 04801 Rožňava
 • Slovensko

Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 928 EUR
Inzerent:Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. [ ]
Zverejnené dňa:2020-11-03 (28 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Rožňava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.