Centrum pre deti a rodiny Polomka

Psychológ

Centrum pre deti a rodiny Polomka

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  okres Brezno
  Polomka
  Dimitrovova 12
  97666

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Marta Kysucká
  riaditeľka
  tel.: -=KONTAKT=-

  Mgr. Marta Kysucká
  riaditeľka
  riaditel.-=KONTAKT=-.sk

  tel.: -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1064,50 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

17. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

24. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre centrum.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tvorivosť (kreativita)
 • osobnostný rozvoj
Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Znalosť príslušnej legislatívy, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu psychológa zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme:
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania č. 4/2021
b) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
d) Profesijný štruktúrovaný životopis,
e) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajoch,
f) Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov zasielajte na adresu centra, ktorý je uvedený v texte.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22.04.2021 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na adresu centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov sú na výberové konanie týmto pozvaní. Výberové konanie bude dňa 22.04.2021 o 13.00 hod. v sídle centra.


V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok, nie starší ako 1 rok, v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 22 Vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018, ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z .

Osobnostné predpoklady

 • praktické myslenie
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • sebaovládanie

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Centrum pre deti a rodiny Polomka

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

35678461

Internetová adresa:

pam.-=KONTAKT=-.sk

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Predmet činnosti centra je dočasne nahrádzajúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Svoju činnosť vykonáva pobytovou formou.

Adresa:
 • Dimitrovova 12
 • 97666 Polomka
 • Slovensko

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1064 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Polomka [ ]
Zverejnené dňa:2021-01-25 (39 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.