Centrum pre deti a rodiny Polomka

Psychológ NP DEI NS III

Centrum pre deti a rodiny Polomka

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  okres Brezno
  Polomka
  Dimitrovova 12
  97666

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Marta Kysucká
  riaditeľka
  tel.: -=KONTAKT=-

  Mgr. Marta Kysucká
  riaditeľka
  riaditel.-=KONTAKT=-.sk

  tel.: -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1064,50 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

17. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

24. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:19

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tvorivosť (kreativita)
 • osobnostný rozvoj
Počítače:
 • Internet - elementárna
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacia Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon o rodine č. 36/2005 Z. z., zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu psychológa zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme:
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania - č. 3/2021
b) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
d) Profesijný štruktúrovaný životopis,
e) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
f) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22. 04. 2021 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na adresu centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov sú na výberové konanie týmto pozvaní. Výberové konanie bude dňa 22. 04. 2021 o 13.00 hod. v sídle centra.

Osobnostné predpoklady

 • praktické myslenie
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • sebaovládanie

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Centrum pre deti a rodiny Polomka

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

35678461

Internetová adresa:

pam.-=KONTAKT=-.sk

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Predmet činnosti centra je dočasne nahrádzajúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Svoju činnosť vykonáva pobytovou formou.

Adresa:
 • Dimitrovova 12
 • 97666 Polomka
 • Slovensko

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1064 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Polomka [ ]
Zverejnené dňa:2021-01-25 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.