Obec Nitrianske Pravno

Správca cintorínov

Obec Nitrianske Pravno

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Trenčiansky kraj
  okres Prievidza
  Nitrianske Pravno
  Námestie SNP 1
  97213

Kontaktná osoba:

 • Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová
  Prednosta OcÚ
  -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:

15. 1. 2021

Dátum pridania ponuky:

1. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

2. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
30. 10. 2020

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• prevádzkuje domy smútku (technická údržba, starostlivosť o čistotu priestorov a pod.),
• vykonáva správu a údržbu pohrebísk v Obci Nitrianske Pravno (Solka, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, Židovský cintorín),
• vykonáva údržbu komunikácií, zelene a technických zariadení (kosenie, odhŕňanie snehu, drobné opravy, upratovanie a pod.),
• organizuje a vykonáva práce súvisiace s vytvorením novej časti cintorína (spolupráca so stavebnými firmami, kamenármi, reštaurátormi, architektom a pod.),
• spolupracuje s pohrebnou službou,
• vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk, pričom využíva elektronický program evidencie hrobových miest,
• prevádzkuje pohrebiská v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami pohrebísk, VZN obce a platnými právnymi predpismi,
• vykonáva korešpondenciu s nájomcami hrobových miest, upozorňuje ich na uplynutie lehoty nájmu hrobového miesta, upozorňuje ich na nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
• uverejňuje výzvy nájomcom a ostatné upozornenia na mieste obvyklom na pohrebisku,
• vydáva súhlas správcu cintorína na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hroby, náhrobky, rámy) a priľahlého okolia,
• pripravuje zmluvy na nájom hrobových miest a vyberá poplatky za hrobové miesta.
• zabezpečuje sprístupňovanie pohrebísk pre verejnosť, navrhuje propagáciu pamätihodností,
• zabezpečuje informovanosť verejnosti v danej oblasti,
• pripravuje záverečné správy a podklady pre zasadnutia obecného zastupiteľstva,
• v prípade potreby dáva návrh na aktualizáciu alebo zmeny VZN-prevádzkový poriadok pohrebiska.

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 mesiace

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • manuálna zručnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Počítače:
 • Internet - elementárna
 • Microsoft Word - elementárna
Ďalšie požiadavky:

- vodičský preukaz sk. B - aktívny vodič,
- ochota pracovať manuálne (kosenie ...) ale zároveň pracovať s počítačom,
- ponúkaná mzda je minimálne 750 eur a vyššie, podľa zaradenia a prípadných odmien.

Osobnostné predpoklady

 • komunikatívnosť
 • empatia
 • praktické myslenie
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Obec Nitrianske Pravno

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00318337

Internetová adresa:

www.nitrianskepravno.sk

Telefón:

046/-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Obec

Adresa:
 • Ul. SNP 1
 • 97213 Nitrianske Pravno
 • Slovensko

Počet videní: 0
Inzerent:Obec Nitrianske Pravno
Zverejnené dňa:2020-10-02 (30 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.