Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Hlavný metodik/čka - koordinátor/ka v NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Ružinov
  Nevädzova 5
  82101

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Jana Filípková
  manažérka pre riadenie ľudských zdrojov
  -=KONTAKT=-.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1588 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 11. 2020

Dátum pridania ponuky:

1. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

2. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Hlavný metodik/koordinátor Hlavná metodička/koordinátorka v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti
terénnej opatrovateľskej služby:

- zabezpečuje odborné činnosti v projekte v súlade s podrobným opisom projektu, pripravuje metodiku výkonu opatrovateľskej služby a jej koordináciu,
- metodicky vedie a usmerňuje regionálnych metodikov/ koordinátorov a poskytuje im odborné poradenstvo,
- spolupracuje na riešení náročných prípadov, spracúva prípadové štúdie v spolupráci s garantom odborných aktivít.
- poskytuje súčinnosť pri tvorbe kontrolného mechanizmu a podporných dokumentov, zabezpečuje výklad metodiky a kontrolného mechanizmu.
- poskytuje súčinnosť pri výbere a zazmluvnení žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
- vykonáva ďalšie odborné činnosti v rámci projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP počas jeho realizácie. Pri výkone činností spolupracuje s vecne príslušnými odbormi MPSVR SR.

Ponúkané výhody

Ponúkaný plat:
- 1588 Eur/brutto

Druh pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú do ukončenia realizácie národného projektu/presné informácie budú poskytnuté na pohovore

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba "pridaná hodnota", ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu - u nás to nájdete.
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás "využijeme" v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Termín nástupu:
- dohodou

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, odborná prax minimálne 1 rok v niektorej z oblastí - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, manažment a podnikanie, právo a legislatíva, ekonomika, alebo
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, odborná prax minimálne 2 roky v niektorej z oblastí - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, manažment a podnikanie, právo a legislatíva, ekonomika.

Ďalšie predpoklady a zručnosti:
- znalosť Zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách, čo si overíme na výberovom pohovore,
- skúsenosť s koordináciou ľudí výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme.

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.10.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len "Žiadosť"). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ), iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Doklad preukazujúci odbornú prax v požadovanom rozsahu (potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti, čestné prehlásenie a výpis zo živnostenského registra v prípade SZČO a pod.).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

-=KONTAKT=-.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením "Výberové konanie pre NP TOS - HMK"

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

30854687

Internetová adresa:

http://www.ia.gov.sk/

Telefón:

02/20431305; e-mail:-=KONTAKT=-.sk

Charakteristika:

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie. Ak Vám v komerčnom sektore chýba "pridaná hodnota", ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu - u nás to nájdete ! A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás "využijeme" v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti. https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf Súhlas so spracovaním osobných údajov: https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Adresa:
 • Špitálska 6
 • 81455 Bratislava-Staré Mesto
 • Slovensko

Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 1588 EUR
Inzerent:Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR [ ]
Zverejnené dňa:2020-10-02 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.