Mesto Handlová

Referent verejného obstarávania

Mesto Handlová

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Trenčiansky kraj
  okres Prievidza
  Handlová
  Námestie baníkov 7
  97251

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Darina Šafariková
  odborný pracovník pre oblasť ľudských zdrojov
  -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:

15. 11. 2020

Dátum pridania ponuky:

2. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

2. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 20. októbra 2020 do 1500 hod. na adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom : "Výberové konanie - referent verejného obstarávania- neotvárať". Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 20.10.2020 do 15,00 hod..

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zabezpečuje verejné obstarávanie pre mesto podľa zákona č.343/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Pripomienkuje zmluvy uzatvorené s dodávateľmi z hľadiska verejného obstarávania. Vypracováva a aktualizuje vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:15 do

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
 • osobnostný rozvoj
 • samostatnosť
 • tímová práca
Počítače:
 • Microsoft Word - elementárna
 • Microsoft Outlook - elementárna
 • Lotus Notes - elementárna
Ďalšie požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie),
• doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.),
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a životopise.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 20. októbra 2020 do 1500 hod. na adresu :
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom :
"Výberové konanie - referent verejného obstarávania- neotvárať".
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 20.10.2020 do 15,00 hod..

Osobnostné predpoklady

 • analytické myslenie
 • pozornosť
 • cieľavedomosť
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • sebaovládanie

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Mesto Handlová

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00318094

Internetová adresa:

www.handlova.sk

Charakteristika:

Mesto v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Adresa:
 • Námestie Baníkov 7
 • 97251 Handlová
 • Slovensko

Počet videní: 0
Inzerent:Mesto Handlová [ ]
Zverejnené dňa:2020-10-02 (19 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.