Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Nákupca priamych materiálov/ Tail-End Raw Materials (m/f)

HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Ružinov
  Plynárenská 1
  82109

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1500 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

27. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

27. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

•You are responsible as Category Team Member "Tail-End Raw Materials" to source for our three Business Units (Adhesive Technologies, Beauty Care, Laundry & Home Care) for specific countries in Middle East and Africa
•Hold contacts and build relationships with our suppliers - producers and distributors, build new contacts and business through digital tools
•Manage project milestones and collaborates with suppliers, Supply Chain and Product Development teams to present deliverables in gate reviews to stakeholders
•Participate in cost optimization initiatives through innovative digital tools
•Ensure purchasing deliverables readiness on time related to his/her projects and areas of responsibilities (costs, contracts, savings, lead-times…)
•Define and manage supplier portfolio and manage strategic supplier relationships
•Identify opportunities within specific region and countries via analysis local markets

• Zodpovednosť ako Category Team Member "Tail-End Raw Materials" pre naše tri obchodné jednotky (Adhesive Technologies, Beauty Care, Laundry & Home Care) pre konkrétne krajiny na Strednom východe a v Afrike.
• Udržiavať kontakty a budovať vzťahy s našimi dodávateľmi - výrobcami a distribútormi, budovať nové kontakty a podnikať prostredníctvom digitálnych nástrojov
• Riadiť míľniky projektu a spolupracovať s dodávateľmi, dodávateľským reťazcom a tímami vývoja produktov s cieľom predstaviť výstupy v záverečných hodnoteniach pre zúčastnené strany
• Účasť na iniciatívach zameraných na optimalizáciu nákladov prostredníctvom inovatívnych digitálnych nástrojov
• Zabezpečenie pripravenosti nákupných produktov na čas súvisiacimi s projektmi a oblasťami zodpovednosti (náklady, zmluvy, úspory, dodacie lehoty ...)
• Definovanie a spravovanie portfólia dodávateľov a riadenie strategických vzťahov s dodávateľmi
• Identifikovať príležitosti v konkrétnom regióne a krajinách prostredníctvom analýzy miestnych trhov

Ponúkané výhody

-13. plat, výkonnostný bonus/13th salary,performance-based bonus
-Bonus za odporúčanie kandidáta/Financial bonus for referring a suitable candidate
-Extra príspevok na poukážky na obed/Extra contribution to lunch vouchers
-Cafetéria/Cafeteria benefit system
-Henkel Shop
-Materská škola Henkel/Henkel Kindergarten
-príspevok na presťahovanie sa za prácou/Relocation bonus
-5 dní sick day ročne/5 sick days per year
-práca z domu/Home Office
-extra dni plateného voľna/Extra paid days off for special life events

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Zručnosti, schopnosti

Všeobecné spôsobilosti:
 • vyjednávanie
Cudzie jazyky:
 • anglický - pokročilá: B1 a B2
 • francúzsky - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov

Počítače:
 • SAP - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

•A minimum of 3 years' experience in business administration / purchasing / e-commerce for a global company
•Master's degree, preferably in Business Administration/Supply Chain
•Excellent communication skills with influencing and convincing abilities
•An open mindset that can react creatively on changes in the markets and our company
•Project management knowledge and team player attitude
•Analytical thinking and conceptual skills
•Advanced digital and reporting tools skills (Power BI, robotics, e-commerce)
•Working proficiency in English, French and Arabic Language is required

• Minimálne 3 roky praxe v podnikovej správe / nákupe / elektronickom obchode pre globálnu spoločnosť
• Magisterské štúdium, najlepšie v odbore Business Administration / Supply Chain
• Vynikajúce komunikačné schopnosti s ovplyvňujúcimi a presvedčivými kvalitami
• Otvorená myseľ, schopnosť kreatívne reagovať na zmeny na trhu a našej spoločnosti
• Projekt manažment a tímový duch
• Analytické myslenie a koncepčné zručnosti
• Pokročilé zručnosti v oblasti digitálnych nástrojov a nástrojov na podávanie správ (Power BI, robotika, e-commerce)
• Vyžaduje sa pracovná znalosť anglického, francúzskeho a arabského jazyka

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

17324246

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three exciting business areas: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Our success is built on constant innovation and people who strive for excellence. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions both in the consumer and industrial businesses with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel, headquartered in Düsseldorf / Germany, has some 47,000 employees worldwide and counts among the most internationally aligned German-based companies in the global marketplace. Henkel has three globally operating business sectors: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies.

Adresa:
 • Záhradnícka 91
 • 82108 Bratislava-Ružinov
 • Slovensko

Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:Henkel Slovensko, spol. s r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2020-10-27 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.