Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Psychológ

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Počet voľných pracovných miest:

2

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Trenčiansky kraj
  okres Prievidza
  Prievidza
  G.Švéniho 3H
  97101

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1035,50 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

28. 10. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:

15. 3. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
19. 1. 2021
Informácie pre záujemcu:
Pracovné miesto bude obsadené výberovým konaním. Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VKP 5/2020; • motivačný list; • kópia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise; • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - Psychológ.
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len "centrum") na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to najmä:
- vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny,
- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPOD a SK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,
- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa a členov jeho rodiny,
- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
- účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPOD a SK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa

Ponúkané výhody

Pružný pracovný čas.
Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa.
Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tímová práca
Počítače:
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Outlook - elementárna
 • Internet - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/-=KONTAKT=-Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška č. 103/2018 Z. z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobnostné predpoklady

 • asertivita
 • empatia
 • komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

34057773

Internetová adresa:

www.cdrpd.sk

Telefón:

+-=KONTAKT=-

Charakteristika:

V roku 2010 sa pôvodný detský domov Bojnice presťahoval do mesta Prievidza a k 1.1.2012 sa detský domov zlúčil s Detským domovom Handlová a s Detským domovom rodinného typu Veľké Uherce.

Adresa:
 • Š. Závodníka 494/24
 • 97101 Prievidza
 • Slovensko

Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 1035 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Prievidza [ ]
Zverejnené dňa:2021-03-15 (37 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.