Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Ekonomický manažér

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Prešovský kraj
  okres Vranov nad Topľou
  Hencovce
  Sládkovičova 1995/32
  09302

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1100 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 4. 2021

Dátum pridania ponuky:

21. 2. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:

23. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:24

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
29. 3. 2021
Informácie pre záujemcu:
Nástupná mzda v 3-mesačnej skúšobnej dobe od 800 EUR. Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania: - žiadosť o pracovnú pozíciu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla; - profesijný životopis vo formáte Europass; - doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - kópia bez úradného overenia; - písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, - motivačný list uchádzača - nepovinné; Informácie o výberovom konaní: • záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu musia písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s prílohami doručiť osobne/poštou na adresu: MAS Pod hradom Čičva, Kladzany 100, 094 21 Kladzany; • uzávierka na predkladanie žiadostí je 25.03.2021 do 12. 00 hod.; • žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: "VÝBEROVÉ KONANIE MAS/EKM - NEOTVÁRAŤ"; Termín a miesto výberového konania: • 29.3.2021 od 10.00 hod. v kancelárii MAS v Hencovciach.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborné činnosti vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD:
• súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
• registrácia a výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,
• kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov,
• príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
• výkon základnej a administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu užívateľov,
• výkon finančnej kontroly projektov užívateľov na mieste,
• výkon kontroly monitorovacích správ projektov užívateľov,
• sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadostí o platbu užívateľov.

Odborné činnosti vo vzťahu k realizácii projektov na chod MAS a na animačné aktivity MAS:
• vypracovanie žiadostí o platbu na riadiace orgány,
• vykonávanie prieskumov trhu MAS,
• spracovanie výročných finančných správ a rozpočtov MAS,
• poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi MAS pri realizácii propagačných, vzdelávacích a iných projektových aktivít.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:30 do 16:00
 • Práca na zmeny:jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • informačná gramotnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • rozhodovanie
 • samostatnosť
 • prezentovanie
Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Internet - pokročilá
Ďalšie požiadavky:

Minimálne kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo
• úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky.

Osobnostné predpoklady

 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • empatia
 • pozornosť
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • vnútorná stabilita

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Právna forma:

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)

IČO:

42344662

Internetová adresa:

www.mascicva.sk

Telefón:

-=KONTAKT=-

Charakteristika:

Miestna akčná skupina (MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch Leader. MAS spolupracuje na rozvoji svojho územia a získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a z národných programov.

Adresa:
 • Kladzany 100
 • 09421 Kladzany
 • Slovensko

Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva [ ]
Zverejnené dňa:2021-02-23 (6 dní)
Zverejnené pre lokality:
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.