Centrum pre deti a rodiny Nitra

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika detí v detskom domove
Špeciálnopedagogické poradenstvo, konzultácie a metodická pomoc pre pedagogických zamestnancov zariadenia a pre profesionálnych náhradných rodičov
Spolupráca v rámci multidisciplinárneho tímu zariadenia
Špeciálnopedagogická intervencia, depistáž a detekcia
Dispenzarizácia maloletých klientov
Špeciálnopedagogická prevencia a osveta
Profesionálna orientácia
Spolupráca so školami a školskými zariadeniami
Prípadové konferencie – plnenie úloh v sanačnom procese
Odborné poradenstvo v procese sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti - odporúčania žiadateľom pre dieťa so špeciálno – výchovnými potrebami
Individuálne a skupinové intervencie špeciálneho pedagóga
Vedenie spisovej agendy (individuálny plán klienta so špeciálno – výchovnými potrebami, vyhodnotenia individuálnych plánov)

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 1064,50 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1064 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2020-10-29 (177 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.