K - CONTROLL s. r. o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Riadi farmu dojníc
- Riadi techniku a technológiu kŕmenia, výživu a výrobu objemových krmív
- Podieľa sa na vypracovaní štandardných pracovných protokolov pre
konkrétne práce a pracovné pozície na farme
- Určuje spôsob, techniku a technológiu ustajnenia
- Riadi plemenitbu a reprodukciu zvierat
- Optimalizuje pracovné pozície a počet ošetrovateľov na jednotlivých
pozíciách
- Vypracuje návrhy na zvýšenie efektivity výroby v oblasti výživy, ustajnenia,
technológie podľa jednotlivých fariem
- Kontroluje dodržiavanie interných predpisov v oblasti ŽV
- Kontroluje všetky stanovené výrobné činnosti a pracovné postupy v
oblasti ŽV
- Spolupracuje s úsekom RV, STS a ostatnými farmami v regióne
- Spolupracuje s PPA, ÚKSUP, ŠRVPS a s ostatnými inštitúciami
- Rieši všetky personálne otázky v rámci svojej kompetencie
- Zúčastňuje sa pri plánovaní, pri tvorbe projektov, pri podaní žiadostí pri
dotáciách a na rôznych školeniach
- Koordinuje realizáciu podnikateľského zámeru a chráni majetok skupiny
- Dohľad nad dodržiavaním a evidenciou dochádzky zamestnancov
- Podieľa sa na vypracovaní motivačného mzdového ohodnotenia

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Cudzie jazyky

slovenský - pokročilá: B1 a B2

maďarský - pokročilá: B1 a B2

anglický - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1500 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:K - CONTROLL s. r. o. [ ]
Zverejnené dňa:2020-11-09 (165 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.