Aliter Technologies, a.s.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Projektový manažér pôsobí ako samostatný koordinátor celého životného cyklu IT projektu od jeho inicializácie cez realizáciu, testovanie až po prechod do prevádzky a odovzdania na servis.
V prípade komplexnejšej subdodávateľskej štruktúry riadi a koordinuje aj dodávky subdodávateľov. V rámci spoločnosti pôsobí ako hlavný komunikačný kanál projektovým tímom, sponzorom projektu a ostatnými zainteresovanými stranami na projekte. Úzko spolupracuje so sales tímom.


• je zodpovedný za koordináciu, implementáciu, realizáciu a kontrolu určených projektov
• riadi projekty stredne veľkého až veľkého rozsahu
• vedie projekt cez všetky fázy životného cyklu projektu
• pomáha pri definovaní rozsahu, cieľov a výstupov projektu
• komunikuje s objednávateľmi, dodávateľmi a subdodávateľmi ako aj interným tímom
• vypracováva detailný plán pre každú fázu projektu
• plánuje časovú os projektu
• riadi rozpočet projektu
• riadi alokáciu projektových zdrojov
• analyzuje a riadi možné riziká
• riadi projektovú dokumentáciu
• vykonáva status reporty a priebežne informuje o projekte a jeho míľnikoch
• implementuje a riadi projektové zmeny
• zabezpečuje odovzdávanie diela objednávateľovi

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Dĺžka praxe

6 alebo viac rokov

Cudzie jazyky

anglický - vysoká: C1 a C2

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 2500 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 2500 EUR
Inzerent:Aliter Technologies, a.s. [ ]
Zverejnené dňa:2020-11-19 (153 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.