Obec Nálepkovo

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Príslušník obecnej polície - Výberové konanie sa uskutoční na Obecnom úrade v Nálepkove, Stredný riadok 384/1 v termíne do 30.03.2021. K príhlaške do výberového konania je potrebné doložiť doklady: overenú kópiu dokladu o vzdelaní, profesijný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, lekárské potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon profesie obecného policajta, písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z..

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 630 €


Počet videní: 8
Ponúkaná mzda: 630 EUR
Inzerent:Obec Nálepkovo [ ]
Zverejnené dňa:2021-03-08 (63 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Gelnica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.