SLOVAKIA TRAVEL

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

SLOVAKIA TRAVEL - organizácia, ktorej misiou je podpora rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike a propagácia a prezentácia Slovenskej republiky v zahraničí a na Slovensku ako cieľovej krajiny cestovného ruchu, HĽADÁ SKÚSENÚ ÚČTOVNÍČKU/ ÚČTOVNÍKA. Výhodou je skúsenosť s účtovníctvom v rozpočtovej organizácii v SAPe.

Hlavné zodpovednosti a úlohy:
• spracovávanie a triedenie účtovných dokladov,
• kontrola náležitostí a správnosti daňových dokladov,
• evidencia a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr,
• vystavovanie odberateľských faktúr,
• účtovanie : bankových výpisov, pokladničných pohybov, interných dokladov,
• vytváranie platobných príkazov pre elektronické úhrady,
• účtovanie a evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku ,
• správa a účtovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest,
• spracovávanie mesačných daňových priznaní DPH,
• zostavovanie mesačných a ročných účtovných závierok,
• zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky,
• spracovanie štatistických výkazov,
• odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov, riešenie ich nezrovnalostí,
• dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov,
• sledovanie splatnosti faktúr, zasielanie upomienok,
• tvorba finančných reportov,
• práca v SAP – modul finančné účtovníctvo, modul objednávky a modul majetok, MS Excel, MS Word,
• práca v Štátnej pokladnici.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

SAP - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1200 € za mesiac


Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:SLOVAKIA TRAVEL
Zverejnené dňa:2021-04-08 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.