Občianske združenie Barlička

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Rozvoj pracovných zručností, je zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností .
Rozvoj pracovných činností je rozdelený do okruhov:
- Manuálna práca, zameraná na prácu na úsekoch interiéri zariadenia a pri úprave okolia areálu.
- Učenie jednoduchým manuálnym činnostiam pri obslužných prácach, upevňovanie a rozvíjanie pracovných návykov a zručností.
- Rozvíjanie sebaobslužných činností pravidelným udržiavaním čistoty vlastnej osoby a svojho okolia.
- Ručné práce ako štrikovanie, vyšívanie, háčkovanie, práca s textilom a prírodným materiálom s priamym zameraním na rozvoj jemnej motoriky prstov, manuálnej zručnosti, estetického cítenia a fantázie.
- Nacvičovanie nových techník pri ručných prácach vhodnou a primeranou motiváciou s využitím názornej ukážky
-Výchovno vzdelávacia činnosť, zameraná na priebežné vzdelávanie občanov v oblatiach literatúry, informačných techoógií, prostredníctvom kníh, televízie, besied,
- Spevácke zručnosti. i Upevňovanie pozitívneho vzťahu k hudbe.
- Výtvarná činnosť, práca s rôznorodým grafickým materiálom, práca s papierom, pri ktorej sa rozvíja jemná motorika klientov, ich fantázia a kreativita. Stimulovanie klientov k výtvarnej činnosti pri práci s rôznorodým grafickým materiálom.
- Záujmová činnosť: literárne aktivity, nácvik vystúpení, športové aktivity - prechádzky, kultúrne predstavenia, besedy.
V rámci rozvoja pracovných zručností je klientom pridelená primeraná práca podľa vypracovaných individuálnych rozvojových plánov.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 mesiace

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 750 € za mesiac


Počet videní: 34
Ponúkaná mzda: 750 EUR
Inzerent:Občianske združenie Barlička [ ]
Zverejnené dňa:2021-04-09 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Prešov
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.