MESTO Trnava

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Technický dozor investora zabezpečuje, že stavby, ktoré sú mu pridelené, sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie, podľa podmienok územného a stavebného povolenia a že pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovení určenými osobitnými predpismi
- Zodpovedá za to, že ním dozorovaná stavba sa realizuje zároveň v súlade s ustanoveniami zmluvy medzi mestom Trnava a dodávateľom stavby, že sú plne rešpektované podmienky a vyjadrenia dotknutých orgánov, všeobecné bezpečnostné predpisy a ostatné predpisy súvisiace s realizáciou stavieb v SR.
- Sleduje a kontroluje kvalitu vykonávaných prác a technológií v súlade s technickými normami a predpismi resp. požiadavkami obstarávateľa na realizovanú stavbu.
- Kontroluje a zodpovedá za cenovú, výmerovú a objemovú správnosť i úplnosť oceňovacích podkladov, súpisov vykonaných prác a platobných dokladov (faktúr) v súlade s podmienkami zmluvy.
- Po prevzatí diela a jeho kolaudácii zabezpečuje odovzdanie potrebných dokladov pre prevod správy diela a pre odovzdanie do majetku mesta.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače

Microsoft Excel - vysoká

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 922,50 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 922 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2021-04-15 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.