Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Konzultant Národnej linky na pomoc deťom v ohrození

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Staré Mesto
  Špitálska 8
  81267

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Jana Šoltésová
  personálny asistent projektového manažéra
  jana.-=KONTAKT=-.sk

  tel.: -=KONTAKT=-

Základná zložka mzdy (v hrubom):

887 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

15. 4. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:

14. 5. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:20

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:
Základná zložka mzdy sa navyšuje o osobný príplatok a ďalšie príplatky súvisiace s nepretržitou prevádzkou. Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania/VKP PODPN 2/2021/ • motivačný list; • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass, • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise;

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - konzultant Národnej linky na pomoc deťom v ohrození v rámci Národného projektu s názvom "Podpora ochrany detí pred násilím"
Počet voľných miest: 1 (doba určitá - zastupovanie zamestnanca, ktorý je na dlhodobej PN, následne materskej, rodičovskej dovolenke, najdlhšie do 30.11.2022)

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny:nepretržitý pracovný režim
 • Nočná práca:áno

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ II. stupňa v odbore sociálnych vied, výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo psychológie
Požadovaná prax: prax je len výhodou
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: empatia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom či stresom.
Požadované odborné znalosti a zručnosti: Základná orientácia v právnych predpisoch: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch), zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Základná orientácia v problematike násilia na deťoch.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

IČO:

30794536

Internetová adresa:

www.upsvar.sk

Telefón:

+421

Charakteristika:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č.453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adresa:
 • Špitálska 8
 • 81267 Bratislava-Staré Mesto
 • Slovensko

Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 887 EUR
Inzerent:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [ ]
Zverejnené dňa:2021-04-15 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.