Trenčiansky samosprávny kraj

Referent odboru dopravy - cyklokoordinátor TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Trenčiansky kraj
  okres Trenčín
  Trenčín
  K dolnej stanici 7282/20A
  91101

Kontaktná osoba:

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1100 € za mesiac

Dátum nástupu:

ihneď

Dátum pridania ponuky:

5. 5. 2021

Dátum poslednej aktualizácie:

5. 5. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:12

Pracovná oblasť:

Doprava

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
24. 5. 2021
Informácie pre záujemcu:
Presný termín VK bude oznámený uchádzačom po dátume ukončenia zverejňovania po 24.5.2021.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného celku (v ďalšom VÚC),
- vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť v povoľovacom konaní pre mestské dráhy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu na úrovni VÚC,
- zúčastňuje sa interných a externých pracovných stretnutiach, poradách, workshopoch a podobne za účelom prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja,
- spolupodieľa sa na príprave podporných expertíz, podkladových materiálov, štúdií a pod. na účely prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja,
- spolupodieľa sa pri prerokovaní a príprave návrhov pre schvaľovanie zmien cestovných poriadkov v železničnej doprave na území TSK pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dráhy a vedie k nim príslušnú agendu,
- spolupodieľa sa na prerokovaní a príprave návrhov pre schvaľovanie zmien cestovných poriadkov vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na území TSK pred ich zverejnením s prevádzkovateľom dopravy a vedie k nim príslušnú agendu,
- spolupodieľa sa na vypracovávaní príslušných analýz za oblasť dráhovej dopravy TSK a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy,
- spolupodieľa sa pri zabezpečovaní údajov pre jednotný informačný systém vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a v železničnej doprave,
- samostatne vypracováva a predkladá návrhy na vyradenie dráhového vozidla z prevádzky,
- spolupodieľa sa na vypracovaní návrhov na odstránenia nedostatkov, ktoré narušujú činnosť dráh alebo obmedzujú ich prevádzku,
- spolupodieľa sa na príprave návrhov na uloženie pokuty dopravcom TSK a prevádzkovateľom osobnej železničnej dopravy a na príprave návrhov na sankčné postihy dopravcom za porušenie povinností na území TSK vyplývajúcich z príslušných dotknutých noriem SR pre oblasť dopravy,
- vykonáva kontroly hospodárenia u zmluvných dopravcov ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu a u prevádzkovateľa dráh,
- samostatne vypracováva podklady k povoleniu na prevádzkovateľa dráhy,
- vypracováva návrhy k rozhodnutiu o zrušení dopravnej cesty na pohyb dráhového vozidla, o názve stanice dráhy,
- nariaďuje preskúšanie odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb na vedenie dráhového vozidla,
- eviduje mimoriadne udalosti a nehody v súvislosti s prevádzkovaním dráhy a dopravy na dráhe,
- vykonáva štátny odborný dozor nad cestnou ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu a nad železničnou osobnou dopravou na území TSK,
- zabezpečuje sledovanie a organizuje kontrolnú činnosť osobnej železničnej dopravy a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy na území TSK,
- spolupracuje podľa pokynov nadriadeného pri tvorbe právnych predpisov a noriem, vrátane ich pripomienkovania za oblasť železničnej dopravy a vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej dopravy,
- podieľa sa na príprave a spracovaní analytických a koncepčných dokumentov rozvoja kraja za oblasť železničnej dopravy a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy a spolupracuje pri spracovávaní správ a informácií pre Komisiu dopravy TSK a Zastupiteľstvo TSK,
- Zabezpečuje činnosti týkajúce sa procesu zabezpečenia obnovy cykloturistického a turistického značenia v rámci Trenčianskeho kraja,
- podieľa sa na rozvoji cyklistiky a cyklistickej infraštruktúry na území TSK,
- pripravuje podklady a materiály pre oblasť cyklistickej dopravy a cykloturistiky do komisií pri Z TSK a následne priamo do zastupiteľstva TSK,
- koordinuje úlohy z koncepcie rozvoje cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK, vedie rokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy,
- spracováva stanoviská k písomnej agende súvisiacej s rozvojom cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK,
- spolupracuje s oddelením investícií, životného prostredia a územného plánovania, KOCR na tvorbe máp a propagačných materiálov pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území TSK,
- pripravuje a spolupracuje

Ponúkané výhody

Výhody v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, kolektívnou zmluvou zamestnávateľa a príslušných zákonov pre verejnú službu

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas:od 7:00 do 15:00

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravy

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Ďalšie požiadavky:

a/ byť bezúhonný,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,
d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, právneho alebo stavebného zamerania.
e/ mať prax min. 2 roky v príslušnom alebo príbuznom odbore,
f/ vedieť čítať projektovú dokumentáciu,
g/ byť fyzicky zdatný, vítané sú skúsenosti z cyklistickej problematiky,
h/ mať vodičské oprávnenie sk. "B".

Osobnostné predpoklady

 • komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:

Trenčiansky samosprávny kraj

Právna forma:

Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

IČO:

36126624

Telefón:

+421

Charakteristika:

Verejná správa

Adresa:
 • K dolnej stanici 7282/20A
 • 91101 Trenčín
 • Slovensko

Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Trenčiansky samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2021-05-05 (1 deň)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.