Úradovňa plus, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

• Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy a pod.)
• Účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr
• Účtovanie interných dokladov, pokladňa
• Vyúčtovanie pracovných ciest
• Vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
• Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek
• Evidovanie zverených účtovných dokladov
• Evidencia dlhodobého majetku
• Príprava podkladov pre štatistický úrad
• Plnenie operatívnych úloh podľa pokynov hlavného účtovníka
• Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby samosprávy
- spracovávanie a kontrola plnenia rozpočtov, príprava rozpočtových opatrení,
- príprava podkladov pre hlavných kontrolórov a audítorov,
- práca v program IFOSOFT
- komunikácia s metodikmi obcí po celom Slovensku
- nahrávanie údajov do systémov finančnej správy, podávanie výkazov a štatistík

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 20


Plat: 1000 € za mesiac


Počet videní: 22
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:Úradovňa plus, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2021-05-11 (44 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Prešov
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.