Siemens Healthcare s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Full-stack software developer will be part of software development team to build software systems of Siemens Healthineers.

Job description, responsibilities and duties:
* Develops software.
* Reviews relevant requirements, standards and other documentation to clarify and understand software engineering requirements.
* Provides estimates for modules under development, and estimates own work.
* Completes the development of software test requirements for modules under development.
* Executes software (unit and integration) tests.
* Presents technical findings and developments.
* Adheres to the software quality process through the execution of module, subsystem and system test procedures.
* Analyzes localization requirements and designs/adapts products and solutions accordingly.
-------------------------------------------

Full-stack softvérový vývojár bude súčasťou software development tímu a bude sa podieľať na budovaní softvérových systémov spoločnosti Siemens Healthineers.

Popis práce:
* Vyvíjať softvér.
* Posudzovať príslušné požiadavky, normy a ďalšiu dokumentáciu, aby objasnil a pochopil požiadavky na softvérové ​​inžinierstvo.
* Poskytovať odhady pre vyvíjané moduly a odhady vlastnej práce.
* Dokončovať vývoj požiadaviek na testovanie softvéru pre vyvíjané moduly.
* Vykonávať testy softvéru (jednotky a integrácie).
* Prezentovať technické poznatky a vývoj.
* Dodržiavať proces kvality softvéru prostredníctvom vykonania testovacích postupov modulov, subsystémov a systémov.
* Analyzovať lokalizačné požiadavky a podľa toho navrhovať a prispôsobovať produkty a riešenia.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický - vysoká: C1 a C2

Počítače

Javascript - pokročilá

MySQL - pokročilá

XHTML - vysoká

Java - vysoká

C, C++ - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

SQL - pokročilá

C# - pokročilá

AJAX - vysoká

PostgreSQL - vysoká

Linux - vysoká

Unix - vysoká

XML - vysoká

PHP - vysoká

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 20


Plat: 1600 € za mesiac


Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 1600 EUR
Inzerent:Siemens Healthcare s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2021-06-14 (52 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.