Pôdohospodárska platobná agentúra

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Koordinuje a zabezpečuje vybrané procesy súvisiace s administráciou licenčného systému a zábezpek v nadväznosti na zákon o správnom konaní. Zodpovedá za správne vedenie rozhodovacieho a správneho procesu v rámci opatrení štátnej pomoci v rámci svojich kompetencií. Pripravuje podklady, návrhy, stanoviská a zmluvy v pôsobnosti odboru, sekcie pri príprave právne záväzných aktov EÚ/ES a príslušných právnych predpisov SR.

Podieľa sa na tvorbe pozičných dokumentov na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti štátnej služby. Vybavuje sťažnosti s celospoločenským dosahom. Pripravuje zákony a právne predpisy nižšej právnej sily. Podieľa sa na vypracovaní manuálov a metodických postupov pre administráciu licenčného systému, zábezpek a poskytovanie finančných podpôr v oblasti štátnej pomoci.

Pracovný čas: od 8:15 hod.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft PowerPoint - elementárna

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1036,50 € za mesiac


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 1036 EUR
Inzerent:Pôdohospodárska platobná agentúra [ ]
Zverejnené dňa:2021-06-03 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.