AMBROPEK, spol. s r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Vykonáva práce podľa vypracovaného harmonogramu a sanitačných plánov
- Používa iba schválené pomôcky a chemikálie, podľa návodov
- Používa predpísané ochranné pomôcky (rukavice, masky na tvár, ochranné okuliare)
- Vedie dokumentáciu o vykonaných prácach, dokumentáciu vyplňuje podľa inštrukcií oddelenia kontroly kvality
- Trojzmenný pracovný režim
- Nočná práca
- So zverenými prostriedkami narába hospodárne – vedie evidenciu o výdaji zo skladu (pripraví čistiace prostriedky na víkendové upratovanie podľa inštrukcií úseku kontroly kvality)
- Hlási poškodené čistiace zariadenia, zvýšenú spotrebu čistiacich materiálov
- Šetrne zaobchádza s čistiacimi zariadeniami: dávkovače mydla, sušiče na rúk, vysávač, podlahový automat a iné
- Zverené čistiace zariadenia: vysávač, podlahový čistič používa podľa návodu
- Chemikálie umiestni vždy na vyznačené miesto (je zakázané nechať ich bez dozoru)
Podľa potreby:
- zabezpečí príjem sanitačných prostriedkov
- ďalšie úlohy v nadväznosti na pracovnú náplň podľa pokynov nadriadeného

Požadované vzdelanie

Základné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 3,82 € za hodinu


Počet videní: 18
Inzerent:AMBROPEK, spol. s r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2021-06-14 (51 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.