DORA Gastro Slovakia, a.s.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Kontroluje a organizuje prípravu stravy v súlade s poznatkami zdravej a liečebnej výživy, predpisy stravy pre jednotlivé diéty a pre celé zdravotnícke zariadenie vrátane prepočtov biologickej a energetickej hodnoty diét podľa pravidiel v zdravotníckom zariadení, odborne posudzuje sortiment potravín, zodpovedá za dodržanie správnej technológii pri príprave diét, zodpovedá za včasnú degustáciu všetkých pripravených liečebných diét a vyhotovuje o tom zápisnicu, zodpovedá za dodržiavanie platných noriem pri výrobe a distribúcii pacientovej stravy, vykonáva dohľad nad hygienou pri expedícii pokrmov zo stravovacej prevádzky, zabezpečuje odbornú poradenskú činnosť v oblasti klinickej výživy, zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie ostatných pracovníkov prevádzky po dietetickej stránke, kontroluje dodržiavanie časového harmonogramu výdaja pacientovej stravy, kontroluje záručné lehoty a kvalitu potravín vydávaných zo skladu, kontroluje váhu porcií mäsa a vyhotovuje o tom zápis do kuchynskej knihy, spolupracuje pri zostavovaní jedálnych lístkov, podľa príkazov nadriadeného vykonáva ďalšie práce súvisiace s pracovným zaradením.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 890 € za mesiac


Počet videní: 10
Ponúkaná mzda: 890 EUR
Inzerent:DORA Gastro Slovakia, a.s. [ ]
Zverejnené dňa:2021-06-14 (46 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.