Domov sociálnych služieb Méta

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby.

Zamestnanec musí spĺňať kvalifikáciu:
- sociálna práca I. st. VŠ,
- sociálna práca II. st. VŠ,
- úplné stredné odborné vzdelanie + kurz "inštruktor sociálnej rehabilitácie".

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 3 mesiace

Počítače

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft PowerPoint - elementárna

Internet - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 1


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 33
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Domov sociálnych služieb Méta [ ]
Zverejnené dňa:2021-08-20 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Martin
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.