Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

1. práca v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 17025
2. výkon samostatných odborných laboratórnych prác v odbore mikrobiológie, vyhodnotenie a posúdenie výsledkov analýz
3. príprava potrebných roztokov a vzoriek na analýzu
4. obsluha zložitej prístrojovej techniky, napr. RT-PCR prístroj, ddPCR prístroj, metóda sekvenovania DNA
5. verifikácia molekulových metód, kontrola presnosti a správnosti meraní
6. zodpovednosť za kvalitu spracovania výsledkov
7. spolupráca pri zavádzaní nových molekulových metód a postupov
8. zapájanie sa do medzilaboratórnych porovnávaní

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 41
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne [ ]
Zverejnené dňa:2021-09-20 (39 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.