Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

pracovné miesta vytvorené v rámci Národného projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" - poskytovanie poradenských služieb,v termíne do 27.09.2021 zaslanie žiadostí a požadovaných dokladov uvedených v oznámení o vyhlásení výberového konania - https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/vpm-v-ustredi-psvr-s-miestom-vykonu-prace-na-uradoch-psvr/oznamenie-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-vk-bb--=KONTAKT=-vz.html?page_id=1118025

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Microsoft PowerPoint - elementárna

Internet - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 22


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 19
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [ ]
Zverejnené dňa:2021-09-20 (27 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.