Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Komplexné zabezpečenie procesu jednotlivých postupov verejného obstarávania (so zameraním na podlimitné a nadlimitné zákazky) s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov.
Stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a stavebných prác.
Usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb organizácie.
Plánovanie obstarávania, tovaru, služieb a prác v súčinnosti s fakultami, súčasťami a útvarmi Univerzity Komenského.
Súčinnosť pri príprave špecifikácie predmetu zákazky v spolupráci so žiadateľom.
Sledovanie zmien v legislatíve týkajúcej sa verejného obstarávania.
Vypracovávanie štatistík, prehľadov, rozborov a analýz súvisiacich s verejným obstarávaním.

Mzdové podmienky (brutto)
802 - 1 500 EUR/mesiac
Výška platu sa bude odvíjať od skúseností uchádzača, pričom k základnej zložke mzdy (802€) bude pridaný aj osobný príplatok, ktorý môže byť do výšky 100% základnej zložky (podľa skúseností uchádzača, výkonnosti uchádzača, kvality vykonávanej praxe).

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava [ ]
Zverejnené dňa:2021-10-11 (57 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.