Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Min. vyučenie, aj vyššieho vzdelania, požaduje sa akreditovaný kurz "inštruktor sociálnej rehabilitácie".

Náplň práce :

- sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby,
- vypracovávanie programov a individuálnych plánov sociálnej rehabilitácie, ich následné realizovanie, hodnotenie a vedenie záznamov
- vypracovávanie plánu záujmovej a tvorivej činnosti pre prijímateľov (mesačný, polročný, ročný)
- organizovanie terapeutických a voľno-časových aktivít pre PSS, doprovod a doprava klientov na rôzne akcie a podujatia v rámci zariadenia
(+ doprava služobným motorovým vozidlom - SMV )
- individuálna a skupinová práca s klientmi
- organizovanie a plánovanie práce s klientom, podľa potreby spolupráca s rodinou, rodinnými príslušníkmi
- aktivizácia klientov, podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách (obliekanie, obúvanie, umývanie, doprovod na WC, upevňovanie zásad správneho stolovania, príprava jednoduchých pokrmov, obsluha domácich spotrebičov a náradia a pod.).

Výkon : Kežmarok a Ľubica.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 692 €


Počet videní: 40
Ponúkaná mzda: 692 EUR
Inzerent:Centrum sociálnych služieb Kežmarok [ ]
Zverejnené dňa:2021-10-11 (57 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Kežmarok
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.