„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- je zodpovedná za základnú starostlivosť o PSS, vykonáva pomocné a obslužné práce pri opatrovaní PSS
- pomáha prekonávať dočasné, trvalé nepohodlie PSS,
- vykonáva úkony sebaobsluhy - osobná hygiena vrátane rannej, večernej a bežnej toalety, starostlivosť o ústnu dutinu a chrup, umývanie vlasov, celkový kúpeľ, strihanie nechtov, holenie, prebaľovanie a ostatné úkony podľa potreby,
- aktívne sa zúčastňuje stolovania PSS, dbá o ich hygienu, estetiku a bezpečnosť, kŕmi a dokrmuje, sleduje PSS pri stravovaní, podáva im tekutiny, dbá o dodržiavanie pitného režimu, podľa potreby donáša stravu na oddelenie,
- pomáha pri obliekaní a vyzliekaní PSS, upravuje ich zovňajšok, vedie ich k sebaobsluhe, stará sa o ich ošatenie, bielizeň – uloženie a označenie ošatenia,
- preberá čistú bielizeň zo skladu bielizne, zodpovedá za čistotu posteľnej bielizne, dodržuje zásady manipulácie so špinavou a čistou bielizňou, stará sa o lôžko PSS,
- podieľa sa na vytváraní príjemného prostredia na oddelení, vetranie, zodpovedá za poriadok na izbách, v skrinkách a stolíkoch,
- sleduje a zaznamenáva vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, podľa potreby pomáha pri vyprázdňovaní PSS, vymieňa inkontinenčné pomôcky,
- vykonáva úkony na zabezpečenie mobility, motoriky a polohovania PSS,
- dodržuje liečebný režim, po poverení vedúcim zamestnancom sprevádza PSS na lekárske vyšetrenia,
- spolupracuje s inštruktormi sociálnej rehabilitácie pri sociálnej rehabilitácii zameranej na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, s prihliadnutím na individuálne potreby jedinca,
- podľa potreby sa zúčastňuje na vychádzkach a pobytoch vonku,
- riedi dezinfekčné roztoky a vykonáva dezinfekciu predmetov osobnej potreby,
- vedie opatrovateľskú dokumentáciu v SAZA programe,
- aktívne spolupracuje s rodinnými príslušníkmi PSS,
- participuje na začlenení PSS do sociálneho života v zariadení a mimo zariadenia,

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 750 € za mesiac


Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 750 EUR
Inzerent:„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Zverejnené dňa:2022-03-06 (206 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Komárno
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.