„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- vykonáva komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
- samostatne ošetruje PSS na jednotlivých oddeleniach, dbá na dodržiavanie intimity a bezpečného prostredia,
- pracuje s informačným systémom SAZA, chronologicky zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie uskutočnené ošetrovateľské výkony, každú zmenu zdravotného stavu hlási priamej nadriadenej,
- určuje ošetrovateľské diagnózy, uskutočňuje uspokojovanie potrieb PSS súvisiacich so zdravím, chorobou, alebo umieraním a vyhodnocuje ich uspokojovanie,
- pripravuje PSS na diagnostické a terapeutické výkony, poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v priebehu realizácie výkonov a po ich ukončení,
- vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, umieraním a úmrtím PSS,
- spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a opatrovateľkami,
- vzdeláva PSS, rodinu a zamestnancov o zdravom životnom štýle, o režimových opatreniach s dôrazom na sebestačnosť PSS,
- spolupracuje s inštruktormi sociálnej rehabilitácie pri sociálnej rehabilitácii zameranej na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, s prihliadnutím na individuálne potreby jedinca,
- meria, sleduje a interpretuje číselné údaje a klinické údaje o vitálnych a o fyziologických funkciách PSS, výsledky zaznamenáva do ošetrovateľskej dokumentácie, odchýlky hlási vedúcej oddelenia,
- zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotných pomôcok, prístrojov a nástrojov v ZSS,
- hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc,
- aplikuje zábaly a obklady,
- odsáva sekréty z horných dýchacích ciest a zabezpečuje ich priechodnosť, odsáva sekréty osobe so zaistenými dolnými dýchacími cestami,
- vyšetruje krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov,
- realizuje preventívne opatrenia PSS s chronickým ochorením, fyzickým alebo mentálnym postihom s cieľom zníženia destabilizácie zdravotného stavu,
- ošetruje všetky typy stómií,
- aplikuje inhalačnú liečbu, klystíry a liečivé kúpele,
- sleduje a hodnotí tekutinovú bilanciu a zabezpečuje dodržiavanie pitného režimu, podáva jedlo a kŕmi PSS s deficitom sebaobslužných činností, podľa potreby podáva stravu sondou,
- sleduje a zaznamenáva vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra, stará sa o vyprázdňovanie, o zavedené permanentné katétre, vymieňa inkontinenčné pomôcky,
- vykonáva prvú pomoc a resuscitáciu, zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc,
- odoberá biologický materiál, kapilárnu krv, krv z periférnej žily, moč, stolicu, spútum, stery z kože, slizníc, telových dutín a rán,
- aplikuje parenterálnu výživu,
- preväzuje a ošetruje rany,
- aplikuje lieky sublinguálne, perorálne, rektálne, inhalačne, lokálne na kožu a sliznice, vaginálne, intrakutánne, subkutánne, intramuskulárne,
- zabezpečuje mobilizáciu osoby a ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility,
- vykonáva hygienu osôb, podľa potreby pomáha pri osobných potrebách obyvateľa, vykonáva starostlivosť o ústnu dutinu vrátane osobitnej starostlivosti, rannú a večernú toaleta, celkový kúpeľ a iné hygienické úkony,
- aktívne sa zúčastňuje na vizitách a pravdivo informuje lekára o zdravotnom stave PSS,
- po poverení vedúcim zamestnancom sprevádza PSS na odborných vyšetreniach,

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Excel - elementárna

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 950 € za mesiac


Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 950 EUR
Inzerent:„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Zverejnené dňa:2022-03-06 (210 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Komárno
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.