Národná zoologická záhrada Bojnice

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
- Samostatná odborná práca súvisiaca s prípravou a realizáciou projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
- Samostatná odborná práca so systémami určenými na administratívnu implementáciu projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
- Samostatná odborná práca súvisiaca s dodržiavaním maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných financií pri realizácii verejných obstarávaní v súlade s príslušnými platnými legislatívnymi predpismi a platnými internými riadiacimi a organizačnými dokumentmi organizácie.
- Samostatné spracovanie podkladov a zabezpečovanie procesu výberu dodávateľov tovarov, služieb a prác v súlade s legislatívou, externými a internými riadiacimi a organizačnými podkladmi a dokumentmi.
- Samostatné spracovanie podkladov a príprava projektových návrhov v súlade s poslaním a odbornou orientáciu organizácie.
- Dodržiavanie stanovených rozvojových štandardov a organizačných postupov.
- Spolupráca na príprave podkladov na rozvojové a investičné aktivity projektové práce a dokumentácie, spracováva zápisnice z pracovných porád.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače

Internet - vysoká

Microsoft Word - vysoká

Microsoft Excel - vysoká

Microsoft Outlook - vysoká

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 757,50 € za mesiac


Počet videní: 17
Ponúkaná mzda: 757 EUR
Inzerent:Národná zoologická záhrada Bojnice [ ]
Zverejnené dňa:2022-03-10 (72 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.