Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

* Spracovávanie daňových priznaní, prehľadov a hlásení zo závislej činnosti a ďalších daňových dokumentov, vrátane výziev na ich podávanie alebo na odstraňovanie nedostatkov v nich.
* Vykonávanie úkonov súvisiacich s vrátením uplatnených preplatkov, nadmerných odpočtov DHP a pod.
* Sledovanie úhrad daňových povinností, odstupovanie nedoplatkov na vymáhanie v daňovom exekučnom konaní.
* Vybavovanie žiadostí o odklad platenia dane, platenia dane v splátkach, úľavu na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku, o stanovenie preddavkov inak.
* Samostatná odborná príprava rozhodnutí na úseku správy daní (napr. v skrátenom vyrubovacom konaní, o uložení sankcií a pod.).

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 16


Plat: 852 € za mesiac


Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 852 EUR
Inzerent:Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2022-03-14 (71 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.