Domov sociálnych služieb/Zariadenie pre seniorov

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventarizačných rozdielov. Plynulé zabezpečovanie stravovacej prevádzky potravinami, skladu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, osobných ochranných pracovných prostriedkov, kancelárskych potrieb a ostatného materiálu.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 6


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 100
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Domov sociálnych služieb/Zariadenie pre seniorov [ ]
Zverejnené dňa:2022-06-24 (6 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Čadca
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.