DOMITRI, spol. s r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

1. Čítanie technickej dokumentácie strojárskeho a elektrotechnického charakteru
2. Diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na elektrických, pneumatických a hydraulických zariadeniach
3. Oprava riadiacej a regulačnej techniky
4. Dodržanie pracovných postupov, interných smerníc a nariadení
5.Predkladanie objednávok na doplnenie zásob u vybraných režijných a opravárenských materiálov podľa určenej zodpovednosti
6. Zdokonalenie svojej kvalifikácie v rámci samoštúdia odbornej literatúry
7. Udržiavanie čistoty a poriadku na svojom pracovisku
8. Plnenie príkazov vedúceho, spolupráca s operátormi výrobných zariadení pri dennej prehliadke strojov, prispôsobiteľnosť teamovej práci na pracovisku
9. Pri plnení všetkých pracovných aktivít dodržiavanie predpisov OBP a PO
10. Výmena funkčných častí strojov v rámci opráv (ložiská, stýkače, snímače, riadiace jednotky, ....)
11. Vedenie evidencie o vykonaných prácach
12. Vykonávanie pravidelných technických prehliadok zariadení a odstraňovanie zistených závad po konzultácii so zodpovednými za prevádzku
13. Udržanie svojho pracovného náradia v technickom stave vyhovujúcej požadovanej bezpečnosti v práci

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

Cudzie jazyky

anglický - elementárna: A1 a A2

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 3


Plat: 11 € za hodinu


Počet videní: 5
Inzerent:DOMITRI, spol. s r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2022-06-24 (6 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Rožňava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.