Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Sociálna práca a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa v zmysle platnej legislatívy, vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, vypracovanie individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou, spolupráca s inštitúciami na všetkých úrovniach v oblasti zabezpečenia ochrany práv a právom chránených záujmov dieťaťa, ...

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Internet - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 24


Plat: 868 € za mesiac


Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 868 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica [ ]
Zverejnené dňa:2022-06-24 (4 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.