Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- komplexné zabezpečenie účtovníctva
- evidencia a likvidácia faktúr
- účtovanie skladov a s tým súvisiace príjemny a výdajky
- zabezpečenie bankového styku - Štátna pokladnica
- spracovanie štatistických a finančných výkazov
- práca s konsolidačným balíkom
- vyhotovovanie dokladovej inventúry
- vedenie pokladne školy
- práca v programe Ispin

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Microsoft Excel - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Outlook - pokročilá

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín [ ]
Zverejnené dňa:2022-06-24 (3 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.