Univerzitná nemocnica Bratislava

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- obsluhovanie a komunikácia so zákazníkmi
- príprava kávy a drobných minútkových jedál
- práca s peniazmi a pokladňou
- dodržiavanie čistoty a poriadku v bufete
- starostlivosť o dodržiavanie správnych postupov na prevádzke

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na kratší pracovný čas počet hodín za týždeň: 20


Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Počet videní: 6
Ponúkaná mzda: 552 EUR
Inzerent:Univerzitná nemocnica Bratislava [ ]
Zverejnené dňa:2022-07-12 (29 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.