Trnavská arcidiecézna charita

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Manažér štandardov kvality sociálnych služieb
- Zabezpečuje základný rámec implementácie podmienok kvality v sociálnych službách TADCH v súlade s platnou legislatívou
- Vypracováva podklady pre implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách TADCH
- Sleduje legislatívne zmeny v oblasti štandardov kvality sociálnych služieb, pružne reaguje a zabezpečuje aktualizáciu štandardov kvality v sociálnych službách TADCH
- Vedie zamestnancov TADCH k spracovávaniu metodík a postupov pre plnenie legislatívnych požiadaviek v rámci výkonu odborných, obslužných a podporných sociálnych služieb
- Pravidelne monitoruje, vyhodnocuje a validuje implementovaný systém podmienok kvality v sociálnych službách TADCH
- Plánuje a uskutočňuje vnútorné kontroly a hodnotenia súvisiace s plnením podmienok kvality, navrhuje zmeny v implementácii podmienok kvality a sleduje ich účinnosť
- Zabezpečuje pravidelnú validáciu dokumentov súvisiacich s podmienkami kvality sociálnych služieb TADCH
- Poskytuje súčinnosť pri externej kontrole plnenia podmienok kvality sociálnych služieb TADCH

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1000 € za mesiac


Počet videní: 21
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:Trnavská arcidiecézna charita [ ]
Zverejnené dňa:2022-07-12 (33 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.