Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

sleduje a posudzuje zdravotný stav žiaka,
meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
odoberá biologický materiál,
orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
vedie si Zdravotný záznam (dokument tvorí samostatnú prílohu k výzve),
vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 24


Plat: 1100 € za mesiac


Počet videní: 36
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva
Zverejnené dňa:2022-08-01 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Detva
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.